Bruno Schulz

1941

Maj. Redakcja „Nowych Widnokręgów” zwraca Schulzowi nadesłane przezeń opowiadanie jako nie nadające się do druku. Indagowany przedstawiciel redakcji wyjaśnił: „Nam Proustów nie potrzeba”. Czytaj dalej >

1942

Postanawia zabezpieczyć swoje rękopisy i rysunki, powierzając je na przechowanie zaufanym osobom spoza getta. Czytaj dalej >

1234