Bruno Schulz

1921

Wobec braku środków utrzymania i trudnej sytuacji rodzinnej postanawia ubiegać się o stalą pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela rysunku. Składa podanie o przyjęcie do szkoły, którą ukończył 11 lat wcześniej (…). Czytaj dalej >

1922

W marcu w salach warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych odbywa się wystawa zbiorowa z udziałem prac graficznych Schulza. W czerwcu uczestniczy w wystawie zbiorowej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Czytaj dalej >

1923

Pobyt w Warszawie. (..) Schulz wykonuje szereg portretów olejnych (…). Przynosi mu to pewien zarobek. W Wilnie na wystawie prac artystów żydowskich znalazło się kilka prac Schulza. Czytaj dalej >

1924

3 września Schulz rozpoczął pracę jako nauczyciel kontraktowy w Gimnazjum Państwowym im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Odtąd uczy rysunków 36 godzin tygodniowo. Czytaj dalej >

1925

Zawarcie znajomości ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który, goszcząc w Drohobyczu, wykonał (w mieszkaniu Edmunda Pilpla) portret Schulza pastelami — fantastyczną kompozycję głowy osadzonej na rybim ogonie. Czytaj dalej >

1926

Od 16 marca do 30 kwietnia — urlop w celu poddania się egzaminowi uprawniającemu do nauczania rysunków w gimnazjum. Czytaj dalej >

1927

W Zakopanem zmarł na gruźlicę płuc 26-letni Władysław Riff, utalentowany początkujący pisarz o pokrewnej Schulzowi wyobraźni i podobnym — jak się zdaje — programie artystycznym. Czytaj dalej >

1928

Latem — otwarcie wystawy rysunków, grafik i obrazów olejnych Schulza w Do-mu Zdrojowym w Truskawcu. (..) Czytaj dalej >

1929

1 stycznia Schulz zostaje mianowany nauczycielem etatowym. Poza nauczaniem rysunku zobowiązany jest odtąd do prowadzenia lekcji robot ręcznych. Czytaj dalej >

1930

9 stycznia Schulz składa podanie do lwowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego o udzielenie mu dwumiesięcznego urlopu „w celu ratowania zagrożonego zdrowia” (..). Prośba została załatwiona odmownie. Czytaj dalej >

1234