Bruno Schulz

1892

12 lipca urodził się w Drohobyczu Bruno Schulz, jako najmłodsze dziecko Jakuba Schulza, kupca pochodzącego z Sądowej Wiszni, właściciela sklepu z materiałami tekstylnymi w domu nr 10 przy Rynku, oraz Hendel-Henrietty z domu Kuhmerker, pochodzącej z drohobyckiej rodziny drobnych żydowskich przemysłowców i handlarzy drewnem. Czytaj dalej >

1902

Początek nauki szkolnej w drohobyckim Cesarsko-Królewskim Gimnazjum im. Franciszka Józefa. (..) Czytaj dalej >

1910

Matura z wynikiem bardzo dobrym i „z oznaczeniem do studiów na uniwersytecie”. Za namową rodziny, zwłaszcza starszego brata, Schulz rezygnuje z zamierzonych studiów malarskich i zdaje egzamin wstępny na politechnikę we Lwowie, gdzie rozpoczyna studia na wydziale architektury. Czytaj dalej >

1911

Po zaliczeniu pierwszego roku Schulz przerywa studia, wraca latem do Drohobycza, gdzie przez sześć miesięcy obłożnie choruje na serce i płuca. Matka opiekuje się chorym synem oraz mężem, cierpiącym na ostrą arteriosklerozę. Po chorobie Bruno Schulz przebywa na rekonwalescencji w pobliskim uzdrowisku, Truskawcu. Czytaj dalej >

1914

Zdaje pomyślnie I egzamin państwowy na Politechnice Lwowskiej. Studia przerywa wybuch pierwszej wojny światowej. Wraca do Drohobycza. Czytaj dalej >

1915

Wiele domów w Drohobyczu zostaje spalonych przez wojska rosyjskie, m.in. były dom Schulzów przy Rynku. 23 czerwca umiera ojciec, Jakub Schulz, w wieku 69 lat. Czytaj dalej >

1917

Bruno Schulz wraz z częścią rodziny wyjeżdża do Wiednia, gdzie podejmuje próbę kontynuacji studiów architektonicznych i zapoznaje się ze zbiorami tamtejszych muzeów malarstwa. Po kilku miesiącach wraca do Drohobycza. Mimo mobilizacji nie zostaje wcielony do armii austriackiej, jako niezdolny do służby wojskowej.

Czytaj dalej >

1918

Przystępuje do grupy ,Kalleia” (Rzeczy piękne), składającej się z młodych miłośników sztuki, przedstawicieli żydowskiej inteligencji Drohobycza. (..) Czytaj dalej >

1920

Początek ponaddwuletniej pracy nad cyklem grafik pt. Xięga bałwochwalcza. Powstało dwadzieścia kilka grafik, które nieco później umieszczał we własnoręcznie sporządzanych lub zamawianych u introligatora tekach w oprawie płóciennej. Czytaj dalej >

1234