1892

12 lipca urodził się w Drohobyczu Bruno Schulz, jako najmłodsze dziecko Jakuba Schulza, kupca pochodzącego z Sądowej Wiszni, właściciela sklepu z materiałami tekstylnymi w domu nr 10 przy Rynku, oraz Hendel-Henrietty z domu Kuhmerker, pochodzącej z drohobyckiej rodziny drobnych żydowskich przemysłowców i handlarzy drewnem. Jego starsze rodzeństwo to brat Izydor (w akcie metrykalnym — Israel), urodzony w 1881 roku, i siostra Hania. Imię Bruno zostało zaczerpnięte z kalendarza, w którym figuruje pod datą jego urodzenia. Drohobycz (obecnie na Ukrainie) znajdował się wówczas już od stu lat na terytorrium cesarstwa austro-węgierskiego.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.