Żydzi na tle Jerozolimy
1936, 16 x 24 cm, Muzeum Literatury w Warszawie.