Zaczarowane miasto II, Xięga bałwochwalcza
1920-22, 16,5 x 22 cm, prywatna kolekcja, cliché verre.