Bestie, Xięga bałwochwalcza
1920-22, 11,6 x 17 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, cliché verre.