Undula w nocy, Xięga bałwochwalcza
1920-22, 15 x 10,5 cm, prywatna kolekcja, cliché verre.