Undula u artystów, Xięga bałwochwalcza
1920-22, 9,8 x 14,5 cm, prywatna kolekcja, cliché verre.