1933

Wiosną poznaje Schulz w Drohobyczu nauczycielkę języka polskiego w miejscowej żeńskiej szkole, Józefinę Szelińską, swą przyszłą narzeczoną. W niedzielę wielkanocną Schulz przyjeżdża do Warszawy z rękopisem Sklepów cynamonowych. Za pośrednictwem zaprzyjaźnionej rzeźbiarki, Magdaleny Gross, udaje się uprosić Zofię Nałkowską o przeczytanie manuskryptu. Tegoż dnia wieczorem Nałkowska przekazała telefonicznie swoją entuzjastyczną ocenę, która utorowała książce drogę do wydawcy. (…)

W czerwcu — kilka dni pobytu u Zofii Nałkowskiej w Warszawie. (…) W wydawnictwie „Rój” w Warszawie wychodzi w grudniu (z datą 1934) pierwsza książka Schulza — Sklepy cynamonowe.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.