1932

8 marca Schulz otrzymuje „dekret ustalenia”, zapewniający mu pracę nauczycielską w gimnazjum na dalsze lata. (…)


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.