1931

W krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przedstawiono ,Pokaz Prac” trzech artystów, wśród nich Schulza. Dnia 23 kwietnia umiera matka Brunona, Hendel-Henrietta. Schulz projektuje kamienny nagrobek obojga rodziców, który został w tej formie zrealizowany. Po latach uległ zniszczeniu wraz z całym żydowskim cmentarzem w Drohobyczu.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.