1930

9 stycznia Schulz składa podanie do lwowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego o udzielenie mu dwumiesięcznego urlopu „w celu ratowania zagrożonego zdrowia” (..). Prośba została załatwiona odmownie.

W maju jedna z sal „Salonu Wiosennego” we Lwowie prezentuje prace Schulza. Artysta bierze też udział w wystawie zbiorowej w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie ferii Schulz poznaje w Zakopanem Deborę Vogel, poetkę żydowską, pisarkę żydowsko-polską, historyka sztuki. (..). W listach Schulza do Debory Vogel znajdą się pierwsze zarysy i fragmenty Sklepów cynamonowych.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.