1929

1 stycznia Schulz zostaje mianowany nauczycielem etatowym. Poza nauczaniem rysunku zobowiązany jest odtąd do prowadzenia lekcji robot ręcznych.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.