1928

Latem — otwarcie wystawy rysunków, grafik i obrazów olejnych Schulza w Do-mu Zdrojowym w Truskawcu. (..)
31 sierpnia Schulz otrzymał zwolnienie z pracy nauczycielskiej (..).

20 października złożył w Warszawie przed Komisją Ministerstwa Oświecenia Publicznego egzamin na nauczyciela szkół średnich z wynikiem dobrym. Został przywrócony do pracy jako nauczyciel kontraktowy na okres od 5 listopada do 31 grudnia.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.