1927

W Zakopanem zmarł na gruźlicę płuc 26-letni Władysław Riff, utalentowany początkujący pisarz o pokrewnej Schulzowi wyobraźni i podobnym — jak się zdaje — programie artystycznym. Od kilku lat Schulz utrzymywał z nim stały kontakt, który przyczynił się do pierwszych zamierzeń i realizacji pisarskich Schulza. Obfita korespondencja, liczne listy, w których kształtowała się i wyrażała osobowość twórcza Schulza, zostały wraz ze wszystkimi nigdy niepublikowanymi rękopisami zmarłego spalone przez sanitariuszy przeprowadzających dezynfekcję. Śmierć przyjaciela, współuczestnika istotnych, zapładniających twórczo dialogów, była dla Schulza wielkim ciosem.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.