1925

Zawarcie znajomości ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który, goszcząc w Drohobyczu, wykonał (w mieszkaniu Edmunda Pilpla) portret Schulza pastelami — fantastyczną kompozycję głowy osadzonej na rybim ogonie.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.