1924

3 września Schulz rozpoczął pracę jako nauczyciel kontraktowy w Gimnazjum Państwowym im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Odtąd uczy rysunków 36 godzin tygodniowo.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.