1923

Pobyt w Warszawie. (..) Schulz wykonuje szereg portretów olejnych (…). Przynosi mu to pewien zarobek. W Wilnie na wystawie prac artystów żydowskich znalazło się kilka prac Schulza.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.