1922

W marcu w salach warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych odbywa się wystawa zbiorowa z udziałem prac graficznych Schulza. W czerwcu uczestniczy w wystawie zbiorowej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.