1921

Wobec braku środków utrzymania i trudnej sytuacji rodzinnej postanawia ubiegać się o stalą pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela rysunku. Składa podanie o przyjęcie do szkoły, którą ukończył 11 lat wcześniej (…). Zostaje przyjęty na okres próbny, ale pracy nie podejmuje z powodu złego stanu zdrowia, a także wskutek obaw, czy podoła nowym obowiązkom.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.