1920

Początek ponaddwuletniej pracy nad cyklem grafik pt. Xięga bałwochwalcza. Powstało dwadzieścia kilka grafik, które nieco później umieszczał we własnoręcznie sporządzanych lub zamawianych u introligatora tekach w oprawie płóciennej. Opatrywał je kartami tytułowymi ozdobionymi kompozycją rysunkową. W poszczególnych tekach znajdowało się od kilkunastu do dwudziestu paru prac graficznych, wykonanych techniką cliche-verre, naklejonych na karton, sygnowanych przez autora i zazwyczaj opatrzonych przezeń tytułami. Poza tekami darowanymi przyjaciołom i znajomym, a także przeznaczonymi na sprzedaż, grafiki z tego cyklu funkcjonowały także pojedynczo, bywały eksponowane na wystawach i sprzedawane, ale dochody ze sprzedaży tek i pojedynczych grafik były sporadyczne i nikle.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.