1918

Przystępuje do grupy ,Kalleia” (Rzeczy piękne), składającej się z młodych miłośników sztuki, przedstawicieli żydowskiej inteligencji Drohobycza. (..) Rozpoczyna się okres intensywnego i szeroko zakrojonego samouctwa Schulza, licznych lektur w języku polskim i niemieckim — głównie dzięki dużej bibliotece Mundka (Emanuela) Pilpla i księgarni prowadzonej przez jego ojca, Jakuba. Okres wytężonego doskonalenia się w rysunku i malarstwie, którym juz od lat pragnął się poświęcić. Powstają pierwsze portrety przyjaciół i autoportrety oraz kompozycje fantastyczne.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.