1917

Bruno Schulz wraz z częścią rodziny wyjeżdża do Wiednia, gdzie podejmuje próbę kontynuacji studiów architektonicznych i zapoznaje się ze zbiorami tamtejszych muzeów malarstwa. Po kilku miesiącach wraca do Drohobycza. Mimo mobilizacji nie zostaje wcielony do armii austriackiej, jako niezdolny do służby wojskowej.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.