1914

Zdaje pomyślnie I egzamin państwowy na Politechnice Lwowskiej. Studia przerywa wybuch pierwszej wojny światowej. Wraca do Drohobycza.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.