1911

Po zaliczeniu pierwszego roku Schulz przerywa studia, wraca latem do Drohobycza, gdzie przez sześć miesięcy obłożnie choruje na serce i płuca. Matka opiekuje się chorym synem oraz mężem, cierpiącym na ostrą arteriosklerozę. Po chorobie Bruno Schulz przebywa na rekonwalescencji w pobliskim uzdrowisku, Truskawcu.


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.