1910

Matura z wynikiem bardzo dobrym i „z oznaczeniem do studiów na uniwersytecie”. Za namową rodziny, zwłaszcza starszego brata, Schulz rezygnuje z zamierzonych studiów malarskich i zdaje egzamin wstępny na politechnikę we Lwowie, gdzie rozpoczyna studia na wydziale architektury. W związku z chorobą ojca sklep ulega likwidacji, a rodzina przenosi się do domu siostry Brunona, Hani, i jej męża, Hoffmana, przy ul. Bednarskiej (Floriańskiej).


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.