1902

Początek nauki szkolnej w drohobyckim Cesarsko-Królewskim Gimnazjum im. Franciszka Józefa. (..)


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.