1937

Styczeń. Zerwanie narzeczeństwa z Józefiną Szelińską. (…) Schulz ukończył pisanie noweli pt. Die Heimkehr, o objętości około 30 stron maszynopisu, zbliżonej tematycznie do opowieści Sanatorium pod Klepsydrą. Utwór ten został napisany po niemiecku, aby mógł być dostrzeżony na szerszym forum, „ponieważ teraz myślę ciągle o tłumaczeniu na jakiś język europejski”. Nie był publikowany i zaginął. (…) Wydanie Sanatorium pod Klepsydrą w wydawnictwie „Rój”. (…)


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.