1936

Na początku roku Schulz pisze do rodziców Józefiny Szelińskiej, zamieszkałych w Janowie kolo Lwowa, list o zamierzonym związku małżeńskim z ich córką, przyjęty z życzliwością i akceptacją. Zamiast całorocznego urlopu, o który się ubiegał, Schulz uzyskuje półroczny urlop płatny, od 1 stycznia do 30 czerwca, który spędza przeważnie w Warszawie, utrzymując stalą łączność z narzeczoną i ze środowiskiem literackim, m.in. z Zofią Nałkowską i Tadeuszem Brezą. W styczniu poznaje w Warszawie dziennikarkę, miłośniczkę literatury i sztuki, obracającą się w warszawskim środowisku literackim, przyjaciółkę Witkiewicza Romanę Halpern, z którą nawiązuje znajomość, a wkrótce przyjaźń i podejmuje wymianę listów, utrzymującą się aż do wybuchu wojny.

8 lutego Schulz występuje z żydowskiej gminy wyznaniowej w Drohobyczu i otrzymuje status „bezwyznaniowca”, aby usunąć formalne przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego z katoliczką. (…)

4 kwietnia dekretem Kuratorium Szkolnego Schulz otrzymuje tytuł profesora jako nauczyciel rysunków i robot ręcznych. W wydawnictwie „Rój” ukazuje się Proces Franza Kafki, przetłumaczony przez Józefinę Szelińską z pomocą Schulza, a opatrzony jego nazwiskiem jako tłumacza powieści. Podczas urlopu Schulz przygotowuje do druku swoją drugą książkę — Sanatorium pod Klepsydrą, złożoną przeważnie z wcześniej powstałych opowiadań. Składa w wydawnictwie maszynopisy i ilustracje. Pisze lub wykańcza wcześniej rozpoczęte utwory: obszerną opowieść pt. Wiosna (którą włącza do tomu Sanatorium pod Klepsydrą) oraz Jesień (…) i Republikę marzeń (…). 2 lipca Schulz składa podanie do Ministerstwa 0świecenia Publicznego o przeniesienie do pracy w Warszawie. Prośba spotyka się z odmową z powodu braku wolnych etatów nauczycielskich w szkołach warszawskich.

30 listopada Schulz składa podanie do lwowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego z prośbą o przeniesienie do szkól we Lwowie. Do zmiany miejsca pracy nie doszło prawdopodobnie wskutek rezygnacji Schulza. Jego plany dotyczące małżeństwa zaczęły się rozwiewać, a z nimi właśnie związany był zamiar przeniesienia się do Warszawy lub Lwowa. (…) W czasopismach — poza trzema nowymi opowiadaniami: Wiosna, Jesień i Republika marzeń — ukazują się dawniej pisane utwory, wchodzące w skład przygotowywanego do druku tomu pt. Sanatorium pod Klepsydrą: O sobie — utwór, który w książce nosi tytuł Samotność (…); Ostatnia ucieczka ojca (…); Martwy sezon (…). Mityzacja rzeczywistości (…).


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.