1934

Od 1 do 15 stycznia Schulz przebywa w Zakopanem, gdzie spotyka Zofię Nałkowską. Nawiązuje się między nimi romans trwający około czterech miesięcy. 

Od stycznia do kwietnia Schulz otrzymuje listy z najwyższą, entuzjastyczną oceną Sklepów cynamonowych od wybitnych polskich pisarzy i poetów-. St. I. Witkiewicza, Wacława Berenta, Bolesława Leśmiana, Zenona Przesmyckiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Józefa Wittlina i innych. (…)

Tygodniowa wizyta Schulza u Nałkowskiej w Warszawie. Zaprasza ona z myślą o gościu kilkanaście osób z kręgów literackich, „jego entuzjastów”: Błeszyńskiego, Brucza, Wata, Czapskiego, Rudnickiego, Boguszewską, Kornackiego. Schulz poznaje także Juliana Tuwima, spotyka się z Adamem Ważykiem i Polą Gojawiczyńską.

9 maja Schulz składa podanie do Ministerstwa Oświecenia Publicznego o roczny urlop dla kontynuacji pracy literackiej. Prośba została odrzucona (…).

Grudzień. W czasie ferii świątecznych przebywa w Warszawie z Józefiną Szelińską, odnawia dawną znajomość ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, poznaje kilku wybitnych, życzliwych mu pisarzy, jak Witold Gombrowicz i Józef Wittlin.

W ciągu 1934 roku opublikował kilka opowiadań: Druga jesień (…), Noc lipcowa (…), Genialna epoka (…).


Autorem kalendarium jest Jerzy Ficowski. Ukazało się ono w Regionach wielkiej herezji i okolicach, (Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002). Publikujemy je ze skrótami, za zgodą rodziny.